Member Area

PHAT DUOC SU

Om Mani Padme Hum

BO TAT DIA TANG

TO DAT MA

HO PHAP

Bài khác

PHAT A DI DA

PHAT THICH CA

BO TAT QUAN THE AM

AM LICH VIET NAM

Lời ngỏ

Duy Tuệ Thị Nghiệp, hay Chỉ Có/Chỉ Lấy Trí Tuệ Là Sự Nghiệp, là chủ trương của trang Web ThiềnTịnhMật. Với chủ trương này chúng tôi muốn giới thiệu đến chư độc giả những tinh hoa của Tam Thừa - Phật Thừa, và của một số tông phái khác nhau, trong đó có ThiềnTịnhMật.

Chúng tôi cố gắng sưu tầm những kinh sách đã được dịch từ những vị cao đức, những bài giảng của chư tăng ni, hay những đóng góp có giá trị của các cư sĩ và Phật tử tại gia dưới nhiều dạng như tiểu luận, sách dịch, truyện, thơ, văn, bài viết, hình ảnh, âm nhạc, video, băng giảng, băng đọc, về lý thuyết cũng như thực hành để đưa vào trang web này. Chúng tôi cũng cố gắng đưa thêm những mục như Phật Giáo và Khoa Học Xã Hội để mọi người thấy được sự đa dạng và phong phú của đạo Phật cũng như tìm đuợc mối liên hệ chặt chẽ giữa đạo và đời, giữa tinh thần và vật chất để thăng hoa trong cuộc sống, và hơn thế nữa, để cùng thoát vòng sinh tử.

Chúng tôi chủ trương về bài đọc thì ngắn gọn, trừ những trường hợp đặc biệt, hầu giúp cho đa số độc giả bận lo sinh kế và gia đình không có thời giờ nhiều để đọc. Còn những kinh sách và chuyện dài thì chúng tôi cho vào phần pháp âm để tiện nghe ở mọi nơi khi có thì giờ và cũng để giúp cho nhiều người có vấn đề về thị giác được lợi ích.

Đây là một công trình đóng góp không những của rất nhiều người như đã nêu trên, của những người góp phần vào kỹ thuật, đánh máy, post bài, của nhiều nguồn tài liệu khác nhau, mà còn là của cả những người vào đọc trang web này nữa. Thiếu một yếu tố thì trang web này không thể hoàn thành được. Tuy nhiên
trang web chỉ thực sự hữu ích nếu chúng ta vào thăm nó với tâm buông bỏ mọi dị biệt, muốn tìm hiểu học hỏi và trong tinh thần "Đạt Ý Quên Lời".

Mặc dầu cố gắng cũng như cẩn thận trong việc làm, chắc hẳn chúng tôi không thể nào tránh khỏi có những sai sót, mong quý vị thứ lỗi và hoan hỉ chỉ giáo. Nguyện nếu có chút công đức nào trong việc làm này chúng tôi xin đuợc hồi hướng tới tất cả quý vị cùng toàn thể pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Nhóm chủ trương ThiềnTịnhMật

GỬI CON YÊU DẤU Print

GỬI CON YÊU DẤU

Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu,
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi
Hay tự Cha không mặc được áo quần.

Tác giả: Vô danh

Huy Phương phỏng dịch

THÁI ÐỘ CẦN CÓ KHI ÐỌC KINH PHẬT Print

THÁI ÐỘ CẦN CÓ KHI ÐỌC KINH PHẬT

Trong thiên kinh vạn quyển ở đâu lại thiếu những nguyên lý Vô thường, Vô ngã, Giải thoát, Niết-bàn, ở đâu lại thiếu Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Bát chánh đạo...?  Nếu gạt bỏ những nguyên lý ấy để chỉ chấp nhận một điều là kinh này kinh kia có lịch sử kết tập chứng minh hay không thì tưởng cũng là một việc làm sai lệch và ép uổng!  Nhất là ở những thời đại xưa, người tu hành chú trọng đến giáo lý, đến sự tu chứng hơn là chú trọng lịch sử.  Vì quan niệm lịch sử là lịch sử, lịch sử chỉ là xác chết mà giáo lý mới là phần linh hoạt, là tinh thần sống động biến hóa nẩy nở luôn.  Giáo lý mới giúp cho con người giác ngộ.

Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

PHÁP CÚNG DƯỜNG BẰNG CỬU TỰ DALANI Print

PHÁP CÚNG DƯỜNG BẰNG CỬU TỰ DALANI

Bởi ở chỗ trũng nhất . . . thấp nhất . . . thì mọi năng lượng đều tự chảy về.  Bởi khi đảnh lễ bằng lòng khiêm cung cùng cực mọi người, mọi chúng sanh trong pháp giới, cũng chính là đang qui y với chư phật đang ẩn tàng trong vạn pháp . . .

Huệ Ấn

HỌC Print

HỌC

 

 

Hãy học hạnh của ĐẤT.
Chấp nhận và thứ tha.

LUẬT TẠNG VÀ PHÁP NẠN Print

LUẬT TẠNG VÀ PHÁP NẠN

Luật tạng: 律藏, tiếng Phạn:  vinaya-pitaka, bộ thứ hai trong Tam Tạng, nhưng chính thức ra đời vào lần Kết tập thứ 2.  Vào thời đó do có một số tăng sĩ lạm dụng việc cúng dường, một đệ tử của A-nan tên là Da-xá phản đối tệ nạn này nhưng bị giới tăng lữ đó trục xuất khỏi tăng đoàn.  Da-xá vận động 700 tỳ kheo khác tổ chức đại hội  kết tập lần 2  (100 năm sau lần 1)  để nhắc lại giáo luật Phật đã chế giới cho tăng sĩ.

An Huy

TỔNG TRÌ CHÂN NGÔN Print

TỔNG TRÌ CHÂN NGÔN

A . . . là A Di Đà . . . là thường tịch quang . . . là vô lượng thọ Phật . . . là tánh ở thể dụng! . . . Như sự vật đặt trước gương trong suốt không dính bụi hay rạn nứt . . . sự vật sẽ tự hiện nguyên hình, vì phản ảnh là bản chất của gương! . . . vì tánh biết là bản chất của rỗng không, không phải của ngã kiến! . . .

Huệ Ấn

Ý NGHĨA TRÀNG HẠT Print

Ý NGHĨA TRÀNG HẠT

Tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện khác.  Trong Phật giáo có vô số phương tiện.  Mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện.  Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra.  Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt của nó.

Tỳ Kheo Thích Phước Thái

KHÍ CÔNG NÂNG CAO Print

KHÍ CÔNG NÂNG CAO

Tỉnh giác là  “Vô sở trụ”  nhưng cái gì cũng biết, không cố gắng.  Nó là cái thấy tự nhiên do tâm tịnh mà có.  Còn chánh niệm là tập trung tư tưởng về công việc hay tình huống đang hiển thị.  Bởi vậy còn gọi là  “nhất niệm”.

Huệ Ấn

THIỀN SƯ TÙNG THẨM TRIỆU CHÂU Print

THIỀN SƯ TÙNG THẨM TRIỆU CHÂU

Sư hỏi Nam Tuyền:- Thế nào là đạo?
Nam Tuyền đáp:- Tâm bình thường là đạo.
-  Lại có thể nhằm tiến đến chăng?
-  Nghĩ nhằm tiến đến là trái.
-  Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo?
-  Ðạo chẳng thuộc biết và chẳng biết, biết là vọng giác, không biết là vô ký.  Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không thênh thang rỗng rang đâu thể gắng nói phải quấy.

H.T Thích Thanh Từ

PHÁP “CỐI XAY BỘT NƯỚC” Print

PHÁP  “CỐI XAY BỘT NƯỚC”

Luôn hòa hợp với mọi người, muông thú, mọi cảnh quan môi trường sống, mọi thần linh ma quỷ . . .

Cùng sống, cùng vui và cùng biến dịch . . . đó chẳng phải là đạo lớn của trời đất sao?

Huệ Ấn

ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TỊNH Print

ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TỊNH

Thoại đầu là dùng nghi tình để nhiếp niệm của Thiền Tông.  Nghi nhỏ ngộ nhỏ, nghi nhiều ngộ nhiều, đốn nghi đốn ngộ, tiệm nghi tiệm ngộ, không nghi không ngộ.  Có người tham câu :  "Trước khi cha mẹ chưa sinh, bản lai diện mục của ta là gì ?";  có người tham câu  "Niệm Phật là ai ?";  có người tham câu  "Cây bách trước sân";  có người tham câu  "Que cứt khô"  (Càn thỉ quyết),  "Ba cân mè",  "Con chó không có Phật tánh"...  Công án không phải một.

Hy Pháp sư - TT. Thích Minh Cảnh dịch