Member Area

PHAT DUOC SU

Om Mani Padme Hum

BO TAT DIA TANG

TO DAT MA

HO PHAP

Bài khác

PHAT A DI DA

PHAT THICH CA

BO TAT QUAN THE AM

AM LICH VIET NAM

Lời ngỏ

Duy Tuệ Thị Nghiệp, hay Chỉ Có/Chỉ Lấy Trí Tuệ Là Sự Nghiệp, là chủ trương của trang Web ThiềnTịnhMật. Với chủ trương này chúng tôi muốn giới thiệu đến chư độc giả những tinh hoa của Tam Thừa - Phật Thừa, và của một số tông phái khác nhau, trong đó có ThiềnTịnhMật.

Chúng tôi cố gắng sưu tầm những kinh sách đã được dịch từ những vị cao đức, những bài giảng của chư tăng ni, hay những đóng góp có giá trị của các cư sĩ và Phật tử tại gia dưới nhiều dạng như tiểu luận, sách dịch, truyện, thơ, văn, bài viết, hình ảnh, âm nhạc, video, băng giảng, băng đọc, về lý thuyết cũng như thực hành để đưa vào trang web này. Chúng tôi cũng cố gắng đưa thêm những mục như Phật Giáo và Khoa Học Xã Hội để mọi người thấy được sự đa dạng và phong phú của đạo Phật cũng như tìm đuợc mối liên hệ chặt chẽ giữa đạo và đời, giữa tinh thần và vật chất để thăng hoa trong cuộc sống, và hơn thế nữa, để cùng thoát vòng sinh tử.

Chúng tôi chủ trương về bài đọc thì ngắn gọn, trừ những trường hợp đặc biệt, hầu giúp cho đa số độc giả bận lo sinh kế và gia đình không có thời giờ nhiều để đọc. Còn những kinh sách và chuyện dài thì chúng tôi cho vào phần pháp âm để tiện nghe ở mọi nơi khi có thì giờ và cũng để giúp cho nhiều người có vấn đề về thị giác được lợi ích.

Đây là một công trình đóng góp không những của rất nhiều người như đã nêu trên, của những người góp phần vào kỹ thuật, đánh máy, post bài, của nhiều nguồn tài liệu khác nhau, mà còn là của cả những người vào đọc trang web này nữa. Thiếu một yếu tố thì trang web này không thể hoàn thành được. Tuy nhiên
trang web chỉ thực sự hữu ích nếu chúng ta vào thăm nó với tâm buông bỏ mọi dị biệt, muốn tìm hiểu học hỏi và trong tinh thần "Đạt Ý Quên Lời".

Mặc dầu cố gắng cũng như cẩn thận trong việc làm, chắc hẳn chúng tôi không thể nào tránh khỏi có những sai sót, mong quý vị thứ lỗi và hoan hỉ chỉ giáo. Nguyện nếu có chút công đức nào trong việc làm này chúng tôi xin đuợc hồi hướng tới tất cả quý vị cùng toàn thể pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Nhóm chủ trương ThiềnTịnhMật

BỒ TÁT DI LẶC Print

BỒ TÁT DI LẶC

Hình ảnh Ngài Di Lặc có cái bụng bự phình ra tượng trưng cho tâm trống rỗng, năm đứa trẻ bu quanh Đức Di Lặc tượng trưng cho năm trần:  sắc, thanh, hương,vị, xúc,  (lẽ ra sáu trần, nhưng do pháp trần không có hình tướng nên không biểu hiện được ở đây).  Sáu trần như là sáu tên giặc, đứa móc mắt, đứa móc tai… khêu gợi sáu thức, vực dậy chủng tử nghiệp mê lâm,  “Kiến nhãn tâm động”  nơi tàng thức tâm của người tu Phật, tượng trưng cho phiền não khởi lên do ngoại trần quấy nhiễu, nhưng không quấy phá được nụ cười an nhiên tự tại của  “Người rỗi việc”  (Liễu sự nhân).  Đó là nét biểu hiện đặc sắc của hình tượng này.

Thích Nữ Tuệ Như

VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO Print

VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO

Ở phạm trù hiện tượng:  Từ  "tâm"  ở đây không phải chỉ tính thiện ác của con người hay một trạng thái tâm lý nào đấy!  Mà là tâm trí nhị nguyên với các định kiến chấp trước chủ quan và thất tình lục dục.  Sự vật ở thế giới hiện tượng luôn  "như nó đang là"  nhưng khi chúng ta cảm nhận qua môi trường tâm trí thì bị phóng thể, nghĩa là mất tính khách quan trung thực.  Vậy cả câu  "Vạn pháp duy tâm tạo"  có nghĩa là:  Mọi pháp hữu tướng hoặc vô tướng, tuy đang có đấy, nhưng ta đều không thấy được, bởi chúng ta đang thấy cái giả tướng của nó thông qua  "tâm trí".

Ba Gàn

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO SANH TỬ Print

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO SANH TỬ

Bạn không thể tu để thành Phật được, vì Phật tánh có sẵn bên trong.  Bạn vốn Phật đã thành, tại vô minh quên đi mà thôi.  Nay Bạn đi dần về thế tịnh, mọi sự phóng chiếu của tâm thức đều gãy đổ đi, Bạn có cái biết trực nhận, trực ngộ và trực tiếp với sự vật, Bạn và sự vật hợp nhất làm một, không qua suy luận của lý trí nhị nguyên thì gọi là hành thâm Bát Nhà Ba La Mật Đa  (Prajna Paramita).

HT. Thích Tuyên Hóa

PHÁ RỪNG TRE GAI Print

PHÁ RỪNG TRE GAI

Tóm lại, muốn phá rừng tre gai, chúng ta phải có đầy đủ dụng cụ, cộng thêm quyết tâm nỗ lực và bền chí của con người, rừng tre gai phải tan hoang, biến thành tro bụi.  Muốn dẹp sạch trần lao phiền não, người tu phải có trí tuệ, thiền định đầy đủ.  Trí tuệ, thiền định là pháp tu, cộng thêm quyết tâm, tinh tấn, nhẫn nhục của con người thì  "phiền não vô tận sẽ đoạn sạch". Người tu là kẻ đối đầu với ma vương, là chiến sĩ tảo thanh bọn giặc phiền não.  Cho nên, kiếm trí tuệ không rời tay, cung thiền định nằm sẵn trên vai, vừa có bóng dáng kẻ thù xuất hiện, chúng ta liền hành động ngay.

HT Thích Thanh Từ

TÂY DU KÝ VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÀNH THIỀN - PHẦN 3 Print

TÂY DU KÝ  VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÀNH THIỀN - PHẦN 3

Tam Tạng tương trưng cho tâm chánh định với các đặc tính qui y Tam Bao, nghiêm trì giới luật và phát triển tâm từ.  Núi Ngũ Hành tượng trưng cho sắc tướng ngũ uẩn là:  đất, nước, lửa, gió là phần vật chất và thức là phần hồn.  Linh phù của Phật tổ Như Lai tượng trưng cho Phật tánh hay phần bất tư nghì của vật chất.  Tề Thiên đủ thần thông quảng đại vẫn bị núi ngũ hành đè không thoát ra được, tượng trưng cho việc thiền nhân dù năng lượng có mạnh, công năng thần thông có cao mấy đi nữa cũng không thể tự giải thoát khỏi xiềng xích của Cái Tôi và sắc tướng.

Huệ Hải

TÂY DU KÝ VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÀNH THIỀN - PHẦN 2 Print

TÂY DU KÝ  VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÀNH THIỀN - PHẦN 2

Hình ảnh Tề Thiên do bị núi Ngũ Hành đè không thể vươn tới để nhặt quả đào.  Tượng trưng cho sự bất lực của tâm thức nhị nguyên khi muốn vươn tới chân lý bằng cái tôi.  Núi ngũ hành tượng trưng cho ngũ uẩn  (sắc thân vật lý, sắc tướng).  Hình ảnh Tề Thiên bị đè dưới núi ngũ hành, tượng trưng cho sự phát triển của năng lượng khí không thể vượt qua giới hạn vật lý.  Sự thăng hoa hay tiến hóa của thiền nhân sẽ bị hạn chế bởi cái tôi.  Bởi vậy muốn tiếp tục tiến tới chân lý thiền nhân nhất định phải phá ngã  (diệt cái tôi).  Đây là giai đoạn năng lượng khí của thiền nhân phải trụ vào Phật tánh, ủng hộ cái thiện vô ngã tiêu trừ ác niệm vi tế trong tàng thức, khiến tàng thức trở thành trong suốt phản ánh như thật, như tấm gương phản ánh mọi sự trung thực nên gọi là đại viên cảnh trí.

Huệ Hải

TÂY DU KÝ VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÀNH THIỀN - PHẦN 1 Print

TÂY DU KÝ VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÀNH THIỀN - PHẦN 1

Tây Du Ký là một đại tác phẩm.  Ngoài giá trị về văn chương nghệ thuật, nó còn bao hàm một ý nghĩa triết học sâu sắc.  Cuộc đời hoạt động của 5 thầy trò Đường Tăng, nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không  (Tề Thiên),  minh họa rất rõ nét quá trình tu tập gian khổ của chúng sanh vô minh trên con đường thăng hoa tiến hóa, tự hoàn thiện chính mình, để thực chứng giác ngộ và thể nhập cảnh giới an lạc Đại Niết bàn  (Nirvanakanya).

Huệ Hải

NGHIỆP TỪ ĐÂU MÀ RA? Print

NGHIỆP TỪ ĐÂU MÀ RA?

Tất cả chúng ta tu, nhất là hàng Tăng Ni xuất gia ai ai cũng nói rõ rằng tu để cầu giải thoát sanh tử.  Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, chúng ta giải thoát sanh tử nhưng cái gì dẫn chúng ta đi vào con đường sanh tử, đây là một vấn đề rất then chốt.  Nếu chúng ta cầu giải thoát sanh tử mà không biết cái gì lôi dẫn mình đi trong sanh tử thì làm sao giải thoát được.  Cho nên trước hết chúng ta phải nghiền ngẫm xem cái gì dẫn chúng ta, cái gì trói buộc chúng ta phải trôi lăn trong dòng sanh tử.

HT Thích Thanh Từ

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ-TÁT (BODHISATVA MANJUSRI): LƯỠI GƯƠM VÀNG TRÍ TUỆ Print

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ-TÁT  (BODHISATVA MANJUSRI): LƯỠI GƯƠM VÀNG TRÍ TUỆ

Chiếc giáp Ngài mang trên người gọi là giáp nhẫn nhục.  Nhờ nó nên các mũi tên thị phi không xâm phạm vào thân.  Nó có thể che chở cho Ngài vẹn toàn tâm từ bi do đó bọn giặc sân hận oán thù không thể nào lay chuyển được hạnh nguyện của Bồ tát.  Bồ tát không bao giờ rời chiếc giáp nhẫn nhục bởi vì nếu thiếu nó thì không thể nào thực hiện được tâm Bồ đề.  Nói về Phật giáo Á Châu, thì Ngũ Đài Sơn bên Trung Quốc được xem như là nơi trụ tích của Văn Thù Bồ tát.

Lê Sỹ Minh Tùng

DIỆU DƯỢC TRỊ CAO ĐƯỜNG Print

DIỆU DƯỢC TRỊ CAO ĐƯỜNG

Cuối năm ngoái, Thoại ghé chùa East Boston, gặp thầy Thích Giác Đức, thì rất ngạc nhiên khi thấy Thầy trông khỏe ra, và đôi mắt không còn lấm tấm ghèn!  Buột miệng, Thoại bảo, “Chà, lúc này Thầy trông khỏe ra, mắt lại trong sáng hơn lần trước con gặp!"  (Thầy TGD năm nay được 76 tuổi).  Thầy tươi cười bảo, “Mắt tôi trước đây kém vì tôi bị bệnh 'cao đường kinh niên."  Gần đây, có một Phật tử đem đến cho tôi một bọc Methi, bảo tôi dùng một ngày khoảng một muỗng cà phê, pha như pha trà, với nước nóng, uống hai lần, sáng tối, và ăn cả xác 'đậu' sau đó.

Thoại

BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC Print

BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm, Phú Nhuận, Gia Định.  Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang  lúc nghiêng ngửa, tôi là một tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo.  Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại đức, Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành ý nguyện sau đây:...

Thích Đồng Bổn