RONG CHƠI TÂY TẠNG

 

 

RONG CHƠI TÂY TẠNG

Tưởng Vậy

***
- Thưa cụ, khi cụ đảnh lễ và hành công trước các khu linh địa của Tây Tạng.  Con thấy động tác của cụ cũng giống như mọi người, chẳng có chi khác. Như vậy làm sao để phân biệt động tác do gia trì lực của Như Lai, và động tác bình thường do mình làm?

- Này Cỏ May, khi ông đi xe gắn máy. Làm sao ông phân biệt động tác ông lái xe và động tác cái xe chạy trên đường?

- Thưa cụ, nhờ nhận biết mà con biết như vậy.

- Cũng thế, nhờ nhận biết mà hành giả phân biệt được động tác do gia trì lực tự biểu thị một cách ngẫu hứng, sáng tạo, tự do và thuận tự nhiên với động tác rập khuôn sáo mòn của tâm trí.

- Thưa cụ, nếu biểu thị của gia trì lực là ngẫu hứng, tự phát thì nhiều khi sẽ gây tổn hại hơn là có lợi. Cụ nghĩ sao về vấn đề này?

- Này Cỏ May, khi cái xe lăn bánh trên đường là nó chạy hay ông chạy?

- Thưa cụ, nó chạy theo sự điều khiển của con?

- Cũng vậy, biểu thị của gia trì lực là tự phát nhưng theo nhất niệm của hành giả. Muốn lái xe tốt, đi đến nơi về đến chốn an toàn thú vị. Người lái xe phải học cách điều khiển xe. Phải biết tính năng của xe, thuộc luật đi đường.  Khi lái xe phải luôn tỉnh giác không hôn trầm hay mất tập trung. Cũng vậy, người tu Đại Thừa nếu có nhận gia trì lực, khi cơ thể hợp nhất với năng lượng giác ngộ như là cái xe đã đầy đủ xăng và mạch điện. Người ấy muốn dùng Phật lực để thích ứng một tình huống, thì phải tu học.  Phải học giáo lý để biết cách lái cái xe Hoá Thân (Bodhisattva).  Phải hành thiền để luôn tỉnh giác nhận biết vấn đề một cách như thị, nhờ vậy mà hành động mới thích ứng được mọi tình huống.  Ngoài ra phải tập KCDS để cơ thể khoẻ mạnh, tâm lý luôn an lạc.  Như là cái xe tốt không bị hư về máy, cũng không hư về điện. Nhiên hậu tu học và hành thiện độ sanh mới có kết quả.

- Thưa cụ, con thiết nghĩ chỉ cần thông kinh điển, giữ giới tốt, chăm hành thiện độ sanh thì cũng được rồi, cần gì phải nhận gia trì lực cho rắc rối ?

- Này Cỏ May, thật tế mọi hành giả tu Phật đều được Như Lai và chư Bồ Tát cùng chư vị thiêng liêng gia hộ độ trì. Không ai là không được. Nếu không có vấn đề này, thì sao gọi là tâm linh. Thế nhưng có người, các biểu thị này hiển lộ rõ ràng, có người không hiển lộ chỉ biểu thị ngầm ở bên trong. Giống như ăn thì no, uống thì hết khát. Nhưng các biểu hiện no và hết khát, là khi mình đã dùng đủ một liều lượng nào đấy. Còn cứ bắt đầu ăn là quá trình no đã có rồi mà chưa hiển thị đấy thôi!  Bắt đầu uống là quá trình hết khát đã có rồi mà chưa hiển thị đấy thôi!

Này Cỏ May, ông nên phân biệt, biểu thị của gia trì lực và biểu thị của vô thức bản năng.

Nếu là biểu thị của gia trì lực thì giống như người bình thường chứ không khác thường. Nhưng với trình độ trí tuệ, nghệ thuật và hiệu quả hơn hẳn bình thường. Còn nếu có biểu hiện khác thường thì đều là vô thức bản năng. Vô thức bản năng là sai vì là biểu thị của tham sân si cho dù là biểu thị qua cơ bắp hay qua năng lượng cũng đều không tốt, không nên làm.

(duongsinh.net - Trò chuyện trong phòng uống trà của khách sạn)